Akademia State Street

Koło Naukowe Quantum1 kwietnia br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach rozpoczęła się Akademia State Street organizowana we współpracy z Kołem Naukowym Modelowania Finansowego "Quantum" działającym przy Katedrze Finansów Publicznych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń.

Pierwsze zajęcia odbyły się w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych i miały charakter wykładu otwartego o tematyce: Around the Globe with 100 EUR.

Pod koniec wykładu wszyscy uczestnicy mieli możliwość napisania wstępnego testu kwalifikującego do dalszych zajęć w ramach Akademii.

statestreet

Spośród wszystkich obecnych osób zostanie wyłoniona 30 najlepszych. Nagrodą dla wyróżniających się uczestników będzie oferta płatnego stażu w State Street Bank Polska!

Celem Akademii State Street jest umożliwienie studentom zapoznania się z praktyczną wiedzą na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, wyceny funduszy oraz pracy w międzynarodowym środowisku.

Każdy uczestnik Akademii State Street otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

Więcej informacji informacji o kole naukowym: www.facebook.com/knquantum

state street