Aktywności Koła Naukowego Marketingu Meritum

W maju członkowie Koła Naukowego Marketingu Meritum zorganizowali wydarzenie z cyklu "Spotkania z praktykami", a także wzięli udział w wizycie studyjnej w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi. Zapraszamy do zapoznania się z osiągnięciami Koła.

W maju Koło Naukowe Marketingu Meritum działające przy Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych zorganizowało kilka interesujących wydarzeń, w tym między innymi:

  • 18 maja 2022 r. w ramach cyklu "Spotkania z praktykami" Gościem członków Kola Naukowego i studentów UE w Katowicach była Pani Anna Gruszczyńska-Radecka z firmy Panda Group, która poprowadziła webinar pt. „Jak content marketing wpływa na zaufanie w relacjach inbound marketingowych”. Po interesującej prelekcji rozpoczęła się ożywiona dyskusja. Obecni na spotkaniu online studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi UE w Katowicach zadawali pytania do prelegentki, a także dzielili się swoimi uwagami, opiniami oraz spostrzeżeniami.

  • Z kolei 27 maja 2022 r. członkowie Koła Naukowego Marketingu Meritum uczestniczyli w wizycie studyjnej w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi będącej jednocześnie obiektem na Szlaku Zabytków Techniki. Program wizyty studyjnej obejmował zwiedzenie terenów i obiektów byłej kopalni "Saturn" w Czeladzi, zwiedzenie czasowych wystaw sztuki: "Dwoistość spojrzenia", "Posse – Esse" oraz "Osiedla Patronackie Zagłębia" zaprezentowanych w zrewitalizowanych wnętrzach obiektu postindustrialnego oraz warsztat kreatywny. Pomysłodawcą wizyty studyjnej i warsztatu kreatywnego był przewodniczący Koła Naukowego Marketingu Meritum - Marek Czekajski, który jest zatrudniony w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia na stanowisku animatora kultury oraz Koordynatora Szlaku Zabytków Techniki ds. Industriady.

Warto też dodać, że w maju br. ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach monografia pt. "Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej– wyzwania w dobie pandemii COVID-19" pod redakcją naukową prof. dr hab. Andrzeja Bajdaka i prof. dr hab. Zbigniewa Spyry. Autorami rozdziałów w monografii są studenci i doktoranci z różnych krajowych ośrodków akademickich. Monografia jest efektem VII edycji Ogólnopolskiej Studencko- Doktoranckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Koło Naukowe Marketingu Meritum.