Cele Zrównoważonego Rozwoju - czy je znasz?

Przyjdź na wydarzenie organizowane przez AIESEC na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 26 kwietnia 2022 r. i poznaj Cele Zrównoważonego Rozwoju. Dowiedz się jakie są praktyki na rzecz m.in. wielkiej czwórki czy innych firm obecnych na arenie międzynarodowej i jak samemu działać, żeby poprawić życie swoje i innych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju to przedstawione w Agendzie 2030 cele i zadania przyjęte do realizacji w 2015 roku przez 193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to kontynuacja globalnych wysiłków na rzecz poprawy jakości życia wszystkich ludzi żyjących na Ziemi obok takich priorytetów jak zdrowie, edukacja oraz żywienie i bezpieczeństwo żywnościowe.

Nie czekaj i już teraz dołącz do wydarzenia, gdzie znajdziesz konkursy, informacje o wydarzeniu i wiele wiele więcej!