Diamentowy Grant MNiSW

Diamentowy Grant to jeden z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych badaczy. Co roku nawet stu wybitnych studentów może zdobyć środki na sfinansowanie własnych badań i przyśpieszyć swoje kariery naukowe.

O Diamentowy Grant mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera zdobyli w roku 2015. Dotyczy to także studentów, którzy uczyli się za granicą. Wnioski składać mogą również osoby, które ukończyły trzeci lub czwarty (w przypadku sześcioletniego toku studiów) rok studiów jednolitych.

Maksymalna wysokość grantów, o jaką ubiegać się będą młodzi badacze, została w tegorocznej edycji dostosowana do specyfiki różniących się od siebie dyscyplin naukowych. Do 180 tys. na swoje projekty mogą otrzymać m.in. osoby zajmujące się naukami humanistycznymi i społecznymi. W przypadku nauk technicznych, ścisłych i o życiu kwota ta wynosi 220 tys. zł. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla laureata to 2500 zł.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.