Dni Kariery® Wiosna 2021

7 kwietnia 2021 r. w Katowicach odbędą się Dni Kariery(R) - wydarzenie od studentów dla studentów, które wspiera Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca. Dni Kariery(R) to targi pracy z ponad 25 letnią historią, w których udział wezmą prestiżowe firmy z lokalnego regionu.


Obrazek przedstawia Katowicki Spodek.

Targi dają pracodawcom szansę promocji praktyk, pracy i staży wśród ambitnych studentów i absolwentów. Umożliwiają bezpośredni kontakt z kandydatami, a także wymianę informacji i wzajemnych oczekiwań. Udział w targach stwarza okazję do przekonania potencjalnych pracowników do złożenia swojej aplikacji oraz do zbudowania wizerunku atrakcyjnego, godnego zaufania pracodawcy. 

Na uczestników czekają oferty staży!

Co czeka na uczestników na Dniach Kariery(R)?

  • udział w wybranych webinarach organizowanych przez znaczące firmy 
  • poznanie interesujących firm   
  • konsultacja CV z ekspertami
  • poznanie obecnych systemów rekrutacji pracowników
  • informacje na temat zmian jakie nastąpiły w firmach podczas Covid-19
  • oferty stażów oraz pracy
  • informacje o lokalnym rynku pracy

Więcej informacji na stronie oraz Facebooku.