Dni rektorskie

Na wniosek Parlamentu Studenckiego JM Rektor ustanawia następujące dni rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia:

  • 31 października 2016 r. (poniedziałek),
  • 23 grudnia 2016 r. (piątek),
  • 11 stycznia 2017 r. (środa).