dr Ewa Weber 1 maja 2019 roku została Prezesem Zarządu Śląskiej Sieci Metropolitalnej, spółki komunalnej miasta Gliwice

dr Ewa Weber jest m.in Absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskała stopień magistra ekonomii.


Poprzednio przez ponad dwie dekady Ewa Weber związana była z zabrzańskim magistratem, gdzie realizowała zadania związane m.in. z współtworzeniem i realizacją strategii rozwoju miasta, strategii budowy społeczeństwa informacyjnego, standardów HR dla miejskich jednostek organizacyjnych. Była ekspertem przy tworzeniu strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego. Posiada również wieloletnie doświadczenie jako Sekretarz Miasta i Główny Księgowy Urzędu. W latach 2001-2019 przeprowadziła szereg projektów informatycznych, w tym budowę sieci szerokopasmowej dla wszystkich jednostek miejskich, projekty m.in. z zakresu e-administracji, e-kultury i e-środowiska.

Bezpośrednio nadzorowała i koordynowała wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem. Była odpowiedzialna za opracowanie modeli biznesowych w celu usprawnienia funkcjonowania organizacji zarówno w obszarze finansowo-księgowym, jak i w zakresie obiegu dokumentów.
Opracowała i wdrożyła m.in. biznesowy model kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Zabrzu oraz 118 jednostkach organizacyjnych miasta.

Ewa Weber jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskała stopień magistra ekonomii. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz psychologii biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

Źródło: infogliwice.pl/slaska-siec-metropolitalna-ma-nowa-prezes/