dr hab. Barbara Piontek, profesor Akademii WSB z dniem 1 marca 2021 r. została powołana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej X kadencji

dr hab. Barbara Piontek, profesor Akademii WSB jest m.in. absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach


dr hab. Barbara Piontek jest prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Jest cenionym ekspertem z zakresu zarządzania publicznego, zarządzania strategicznego, rozwoju branż strategicznych, procesów restrukturyzacji obszarów strategicznych, w tym związanych z bezpieczeństwem strategicznym, także energetycznym. Jest analitykiem rynkowym i specjalistą ds. wdrożeń nowych technologii.

Tworzyła strategie rozwoju dla miast, biznesplany dla inwestycji strategicznych, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych.

Nowa prezes JSW posiada długoletnie doświadczenie w nadzorze gospodarczym. Od 2016 r. do dnia 4 czerwca 2020 r. pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Wytwarzanie S.A. Od 2018 r. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od października 2020 r. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 

Źródło:

https://nettg.pl/gornictwo/174575/gornictwo-prof-barbara-piontek-od-1-marca-pokieruje-zarzadem-jastrzebskiej-spolki-weglowej

https://dziennikzachodni.pl/prezesem-jastrzebskiej-spolki-weglowej-bedzie-prof-barbara-piontek-kim-jest-nowa-prezes-jsw/ar/c3-15434361