dr Joachim Sosnica w dniu 2 lipca 2021 roku został powołany przez Radę Nadzorczą PRIMETECH S.A. na funkcję Prezesa Zarządu.

dr Joachim Sosnica jest m.in. absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, kierunek: Przemysł.


dr Joachim Sosnica - Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in.: w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”, w Fabryce Maszyn i Urządzeń Górniczych „Tagor” oraz w Fabryce Obudów Zmechanizowanych „Fazos” w Tarnowskich Górach, w Zabrzańskich Zakładach Mechanicznych zajmując kolejno stanowiska m.in. Specjalisty ds. inwestycji, Kierownika Działu Analiz Ekonomiczno – Finansowych, Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia, Dyrektora ds. Ekonomicznych, Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, Dyrektora ds. rozwoju, członka Zarządu – Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. Od 2000 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A., od 2005 r. do 2009 r. powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu Fabryki Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. Od 2010 r. rozpoczął współpracę z ELGÓR+ZAMET sp. z o.o. W strukturach Emitenta do końca roku 2018 zajmował stanowisko Zastępcy Prezesa Segmentu Kompleksów Chodnikowych Remag – Dyrektora Handlowego, a następnie – ze względu na zmianę modelu organizacyjnego - Dyrektora Centralnego Wsparcia Sprzedaży obejmującego działy: Technicznego Wsparcia Sprzedaży, Handlowego Wsparcia Sprzedaży, Zarzadzania Kontraktami i Technologii Górniczych.

Źródło: https://www.money.pl/gielda/komunikaty/6656901159467137.html