dr Remigiusz Czernecki objął funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora handlowego w PPHU Specjał

Od stycznia 2019 r. dr Remigiusz Czernecki objął funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora handlowego w PPHU Specjał i odpowiedzialny będzie za działalność operacyjną, rozwój oraz strategię hurtową grupy.


Remigiusz Czernecki jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie ukończył Zarządzanie i Marketing.

 

Remigiusz Czernecki, nowy wiceprezes Grupy Kapitałowej Specjał ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze handlu i dystrybucji FMCG, a także w zarządzaniu w szczególności w optymalizacji procesów operacyjnych, konsolidacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ostatnio był wiceprezesem zarządu Hortex Holding SA, gdzie odpowiadał za zbudowanie kanału dystrybucji bezpośredniej, będąc równocześnie prezesem zarządu REN Sp. z o.o. (Grupa REN) – drugiego co do wielkości sprzedaży dystrybutora żywności mrożonej i lodów w Polsce.

Źródło: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/remigiusz-czernecki-bedzie-odpowiedzialny-za-rozwo,51712