Dzień rektorski 7 października

Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, celem umożliwienia społeczności akademickiej udziału w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016, 7 października br. jest dniem rektorskim.

W tym dniu na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji oraz w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym zajęcia odbywają się zgodnie z planem.