Przejdź do menu Przejdź do treści

Europejski Kongres Finansowy z udziałem UE Katowice [relacja]

W dniach 6-8 czerwca 2022 r. w Sopocie odbył się Europejski Kongres Finansowy, jeden z największych kongresów finansowych i gospodarczych w Polsce. Partnerem Akademickim Kongresu był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W wydarzeniu wzięli udział dr hab. Robert Wolny, prof. UE, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, prof. dr hab. Janina Harasim, Kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych oraz dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE. Ponadto w Akademii EKF uczestniczyli Kamil Gomulski oraz Adrian Mencel – członkowie Koła Naukowego Analiz Rynku Finansowego.

Społeczność EKF

Społeczność EKF stanowi ponad 1500 przedstawicieli biznesu, instytucji finansowych, środowiska akademickiego oraz konsultingu i kancelarii prawnych, w tym prezesów i członków zarządów największych instytucji finansowych, ponad 150 panelistów z Polski i zagranicy zaproszonych do współtworzenia tegorocznego programu, 150 przedstawicieli mediów oraz 90 studentów i doktorantów z polskich i zagranicznych uczelni biorących udział w Kongresie w ramach trwającej wraz z Kongresem Akademii EKF.

Uczestnicy

W dniach 6-8 czerwca Sopot ponownie na trzy dni stał się miejscem, w którym społeczność Europejskiego Kongresu Finansowego zmierzyła się z aktualnymi i kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed krajowymi i europejskimi finansami i gospodarką.

W tegorocznej edycji Kongresu udział wzięli przedstawiciele władz finansowych Ukrainy oraz instytucji finansowych i rozwojowych z demokratycznego świata, a także wielu krajowych i zagranicznych ekspertów. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentowali dr hab. Robert Wolny, prof. UE, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE oraz prof. dr hab. Janina Harasim, Kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, która 8 czerwca wzięła udział w debacie pt. "Klienci detaliczni oczekują od banków więcej".

Tematyka Kongresu

W tym roku w obliczu militarnej agresji Rosji u granic UE EKF dyskutował o finansach dla wartości, dla wolności, demokracji i międzynarodowej solidarności. Tematy związane z ryzykiem wojny, konsekwencjami sankcji oraz koniecznością odbudowy zrujnowanej wojną gospodarki Ukrainy znalazły swoje odzwierciedlenie podczas sesji kongresowych.

Główne obszary tematyczne tegorocznej, dwunastej edycji Kongresu objęły m.in.

  • stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych i atrakcyjności rynku kapitałowego
  • wyzwania w dobie wysokiej inflacji i niepewnego wzrostu
  • odpowiedzialne wdrażanie ESG
  • cyberbezpieczeństwo i wyzwania cyfryzacji
  • wiarygodność waluty i stabilność systemu finansowego
  • relacje pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami.

W programie wydarzenia uwzględniono także Debatę Prezesów, Makroekonomiczny okrągły stół EKF, Technologiczny okrągły stół EKF, Okrągły stół CRO oraz Debatę oksfordzką Akademii EFC. 

Akademia Europejskiego Kongresu Finansowego

Akademia EKF jest projektem realizowanym w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, zrzeszającym wyróżniających się studentów i młodych absolwentów z Polski i z zagranicy. Jest to cykliczne przedsięwzięcie realizowane od 2014 roku powstałe z inicjatywy Mateusza Morawieckiego, wówczas Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A

W tegorocznej edycji uczestniczyli studenci kierunku Finanse i rachunkowośćKamil Gomulski oraz Adrian Mencel – członkowie Koła Naukowego Analiz Rynku Finansowego, działającego przy Katedrze Matematyki Stosowanej pod opieką mgra Wojciecha Kaczmarczyka.

  • Kamil Gomulski wystąpił w charakterze panelisty w debacie inauguracyjnej Akademii "Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?" prowadzonej przez Janusza Lewandowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. W ramach dyskusji prezentował tezy zawarte w swoim eseju "Uproszczenie kluczem do pewności", który został wydany w publikacji Europejskiego Kongresu Finansowego "Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie. Eseje członków Akademii EFC 2022" dostępnej pod adresem.
  • Kamil Gomulski i Adrian Mencel to studenci ostatniego roku Finansów i rachunkowości, autorzy licznych publikacji naukowych zawierających wyniki prowadzonych przez nich badań. Za swoją dotychczasową działalność otrzymali stypendia Ministra Edukacji i Nauki.

Więcej informacji nt. debaty

Szczegółowe informacje nt. wydarzenia na stronie Kongresu: www.efcongress.com.

Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Europejskiego Kongresu Finansowego (właściciela zdjęć).  

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3