Godziny i dzień rektorski w związku z Uczelnianą Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023

W związku z uroczystą uczelnianą Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023 na wniosek Parlamentu Studenckiego Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek wyraził zgodę, aby dzień 6 października br. był dniem rektorskim. 

Dodatkowo, aby uczcić Dzień Edukacji Narodowej, w dniu 14 października br. od 13:30 do końca dnia będą obowiązywały godziny rektorskie.

Decyzja dotyczy także Filii w Rybniku.