Godziny rektorskie 15 stycznia

Na mocy Zarządzenia Nr 2/20 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w związku z wyborami do Uczelnianej Komisji Wyborczej 15 stycznia 2020 r. od godz. 11:30 ogłasza się godziny rektorskie dla nauczycieli akademickich i studentów studiów I i II stopnia w Katowicach oraz w Rybniku.