Godziny rektorskie 22 grudnia i 11 stycznia

JM Rektor ustanawia godziny rektorskie w dniu 22 grudnia 2015 r. (wtorek) od godz. 13:30 oraz w dniu Święta Uczelni 11 stycznia 2016 r. (poniedziałek) od godz. 9:50 do godz. 13:30 - dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych w Katowicach i w Rybniku.