III debata Koła Naukowego "Ekonomia sportu" [relacja]

26 maja br. w formie zdalnej odbyła się już III debata Koła Naukowego "Ekonomia sportu", a jej temat brzmiał: "Współczesny rynek sportu: wyzwania i zagrożenia". Debatę otworzyli: Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. dr hab. Maciej Nowak i Przewodnicząca Kolegium Ekonomii dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE.


Obrazek przedstawia debatę online

W pierwszej części wydarzenia odbyły się cztery prezentacje, które wygłosili: 

  • dr Ewa Kruszyńska: Czynniki wpływające na stan i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz na aktywność rekreacyjną mieszkańców, w oparciu o program strategiczny „Sportowy Poznań".
  • dr Grzegorz Botwina: Promocja żeglarstwa przez sportową grę wideo - Virtual Regatta.
  • mgr Adrian Pietrzyk: Wykorzystanie koncepcji Business Model Canvas w polskich klubach piłkarskich - case study na przykładzie polskich klubów piłkarskich.
  • dr Artur Grabowski: Kapitalizm państwowy w profesjonalnej lidze piłki nożnej w Polsce.

W części II miała miejsce dyskusja panelowa w której udział wzięli:

  • dr Ewa Kruszyńska (Katedra Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji. Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego),
  • dr Gabriel Pawlak (Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Zakład Komunikacji i Zarządzania),
  • dr Grzegorz Botwina (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prezes zarządu Institute for Sport Governance), dr Artur Grabowski (Katedra Ekonomii, Kolegium Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek European  Association for Sport Management),
  • mgr Adrian Pietrzyk (przewodniczący Koła Naukowego „Ekonomia Sportu”, doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, opiekun naukowy dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE).

Podczas debaty zostały poruszone kwestie dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania polskiego sportu, CSR w sporcie, projektów Unii Europejskich ukierunkowanych na sport, e-żeglarstwa, gamingu, rozwoju infrastruktury sportowej, modeli zarządzania sportem na poziomie klubów i organizacji sportowych. Podkreślano konieczność pogłębiania edukacji wśród pracowników klubów sportowych a także postulowano stworzenia forum współpracy pomiędzy nauką i sportem. W debacie uczestniczyli naukowcy i studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego, a także przedstawiciele klubów/organizacji sportowych. 

Kolejną czwartą debatę Koło Naukowe "Ekonomia sportu" będzie chciało zorganizować na Stadionie Śląskim w Chorzowie, kontynuując dobrą tradycję z lat 2018-2019, gdzie odbyły się już dwie wcześniejsze debaty.