Inflacja w Polsce – fakty, wyzwania, perspektywy [spotkanie]

Koło Naukowe Debaty Ekonomiczne działające przy Katedrze Ekonomii serdecznie zaprasza we wtorek 10 maja o godzinie 18:00 na spotkanie z dr Marcinem Wrońskim. Tematem spotkania będzie inflacja w Polsce – fakty, wyzwania, perspektywy.


Link do spotkania: meet.google.com/dsw-qtoi-myp

Dr Marcin Wroński
to pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej, gdzie obronił doktorat. Jest absolwentem Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego (studia magisterskie). Był kierownikiem projektów badawczych NCN Preludium oraz Etiuda. W ramach grantu NCN Etiuda odbył półroczną wizytę badawczą w Światowym Laboratorium Nierówności Paryskiej Szkoły Ekonomii, w trakcie której jego opiekunem był prof. Thomas Piketty.  

Serdecznie zapraszamy!