Kolejny krok w kierunku pozyskania akredytacji EPAS dla IB

Z przyjemnością informujemy, że nasz Uniwersytet otrzymał pozytywną ocenę wniosku kwalifikacyjnego (tzw. eligibility application), uzyskując tym samym zgodę do przystąpienia do kolejnego etapu ubiegania się o akredytację EPAS (European Programme Accreditation System) dla kierunku International Business (2. stopień).


Przygotowaniem aplikacji zajmował się Zespół Ekspertów koordynowany przez prof. dr. hab. Sławomira Smyczka, Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji oraz dr hab. Justynę Matysiewicz, prof. UE (kuratora Kierunku) w składzie: 

  1. dr Danuta Babińska – Przewodnicząca Zespołu;
  2. dr hab. Monika Sulimowska – Formowicz - menedżer Kierunku
  3. Edyta Lachowicz – Santos 

Międzynarodowa certyfikacja programów edukacyjnych przyznawana przez European Foundation for Management Development (EFMD) uznawana za jedną z trzech najbardziej prestiżowych akredytacji rozpoznawalnych na całym świecie. Jest potwierdzeniem spełnienia standardów wymaganych na globalnym rynku kształcenia menedżerskiego. Podstawowym kryterium jej uzyskania jest szczegółowa weryfikacja jakości programu, zwracająca szczególną uwagę m.in. na: pozycję programu na rynku narodowym i międzynarodowym, znaczenie danego programu dla uczelni, jakość przekazywanej wiedzy, a także poziom kadry naukowej.

EFMD to międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibą w Brukseli, której członkami są przedstawiciele środowiska akademickiego, biznesu, administracji publicznej oraz doradztwa. Zrzesza ponad 900 członków w 91 krajach.

Kolejnym etapem w pozyskiwaniu akredytacji jest przygotowanie raportu samooceny we współpracy z zewnętrznym ekspertem, a następnie wizyta Komisji Akredytacyjnej.