Kompetencje przede wszystkim

Mamy przyjemność poinformować, że przygotowany przez Biuro Międzynarodowej Wymiany Studentów projekt w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację wysokiej jakości programów stażowych (Działanie 3.1, Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER), uzyskał wysoką punktację w procesie oceny i został wybrany do uzyskania dofinansowania.

 

W ramach projektu studenci specjalności Finance and Accounting for Business wyjadą na 1-miesięczne staże do Wielkiej Brytanii, na których realizację otrzymają wysokie stypendia. Projekt jest koordynowany przez Biuro Międzynarodowej Wymiany Studentów.

Szczegółowe informacje dot. projektu oraz rekrutacji zostaną udostępnione na przełomie kwietnia i maja.

Więcej informacji na stronie Biura Międzynarodowej Wymiany Studentów.