Komunikat Rektora nr 4 w sprawie wydłużonych terminów opłat czesnego na studiach niestacjonarnych

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne i związane z tym problemy finansowe utrudniające wielu studentom terminowe regulowanie czesnego, na mocy Zarządzenia nr 32/20 z dn. 20 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, podjęto decyzję o przesunięciu terminów opłat czesnego na studiach niestacjonarnych o miesiąc. 

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach