Konferencja Prospects for European Integration of the Southern Caucasus Countries


Nasza uczelnia partnerska Caucasus University w Tbilisi (Gruzja) zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konferencji Prospects for European Integration of the Southern Caucasus Countries w dniach 15 i 16 października 2016 r. Organizator pokrywa koszty podróży, pobytu i udziału w konferencji.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lutego 2016 r.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy