Kongres Rozwoju Edukacji za nami

W dniach 12–13 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbył się Kongres Rozwoju Edukacji.

Kongres Rozwoju Edukacji to środowiskowe spotkanie osób, którym bliska jest problematyka rozwijania i unowocześniania polskiej edukacji. Kongres przygotowywany jest na podstawie doświadczeń płynących z organizacji dziesięciu edycji konferencji "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym" i stanowi jej kontynuację.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z Kongresu.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, współpracującą z Uczelniami Założycielami Fundacji: Uniwersytetami: Ekonomicznym z Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Kongres wspierają również partnerzy merytoryczni: Instytut Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators.

Tematyka Kongresu koncentrowała się na roli uczelni w rozwoju społeczeństwa oraz na rozwoju samych ośrodków akademickich odpowiadającym oczekiwaniom różnych grup odbiorców ich oferty dydaktycznej.

Program Kongresu obejmował:

  • warsztaty tematyczne w dniu poprzedzającym obrady konferencyjne,
  • obrady konferencyjne w sesji plenarnej i sesjach równoległych, a w ich ramach referaty prezentowane przez zaproszonych prelegentów,
  • analizę trendów technologicznych podczas specjalnej sesji seminaryjnej,
  • prezentację rozwiązań, pomysłów oraz projektów badawczych z obszaru edukacji w ramach specjalnej sesji Famelab, do której tworzenia zapraszamy wszystkich zainteresowanych – z 4-minutowymi wystąpieniami,
  • dyskusje przy "okrągłych stołach", poprzedzone plenarną prezentacją zagadnień problemowych przez moderatorów oraz zakończone wysłuchaniem wypracowanych wniosków podczas zamykającej sesji plenarnej.

Przyjęta formuła obejmie również działania prowadzone po Kongresie – przygotowanie pisemnych wniosków z dyskusji przy "okrągłych stołach". Wnioski te jako postulaty środowiska zostaną przedłożone w MNiSW oraz upublicznione w czasopismach akademickich.

Więcej informacji na stronie: www.kre.edu.pl