Konkurs na pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości

Do 30 czerwca br. trwa nabór do drugiej edycji Konkursu o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.


Obrazek przedstawia osobę przy laptopie

Celem Konkursu jest uhonorowanie absolwentów szkół wyższych, którzy z sukcesem obronili swoje prace magisterskie dotyczące uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Inicjatywa ta ma również docenić rolę promotorów tych prac, którzy efektywnie opiekując się magistrantami przyczynili się do ich sukcesu.

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2021 r. pocztą tradycyjną do Kancelarii Prezydenta RP (ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa) lub drogą mailową na adres: konkurs.przedsiebiorczosci@prezydent.pl.

Dla Zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne:

  • za zajęcie pierwszego miejsca – 10 tysięcy złotych brutto;
  • za zajęcie drugiego miejsca – 7 tysięcy złotych brutto;
  • za zajęcie trzeciego miejsca – 4 tysiące złotych brutto

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu oraz Formularzu Zgłoszeniowym, które dostępne są również w serwisie www.prezydent.pl, w zakładce Rada ds. Przedsiębiorczości.