Konstytucja dla Nauki w języku angielskim

Konstytucja dla Nauki przetłumaczona na język angielski to kolejny element wsparcia środowiska akademickiego we wdrażaniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Konstytucja dla Nauki to ustawa, która powstała z inicjatywy i we współpracy ze środowiskiem akademickim. Ponad 7 tys. osób brało udział w konsultacjach i w opracowaniu założeń reformy. Na każdym etapie wdrażania ustawy MNiSW wspierało środowisko akademickie poprzez narzędzia takie jak cykl szkoleń, newsletter KdN, help desk, Przewodnik po ustawie czy dedykowany portal www.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, ustawa przetłumaczona została na język angielski.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MNiSW.