Kręcimy filmy na UE Katowice

Jak się komunikować podczas kształcenia online? Co zrobić, aby studenci angażowali się w zajęcia i wykłady prowadzone zdalnie? Czy netykieta to słowo nam bliskie? Na te i inne nurtujące nas od czasu pandemii i nauczania zdalnego pytania szukają odpowiedzi członkinie zespołu DANTE: dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE (Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych), dr Anna Urbanek (Katedra Transportu) i dr Anna Losa-Jonczyk (Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji).

Zespół wraz ze współpracownikami: Iloną Ptak i Agnieszką Filipczyk z Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji oraz zaproszonymi studentami nakręcili na terenie kampusu UE Katowice instruktażowe filmiki dla kadry akademickiej ze wskazówkami, co robić, aby po drugiej stronie ekranu być słyszanym i słuchanym.

Materiały video oraz publikacja "How to communicate with students in Digital Education" są przygotowywane w ramach realizacji międzynarodowego projektu DANTE (Digital Area for Networking Teachers and Educators) finansowanego przez program Erasmus+.

Partnerzy projektu:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska),
  • Technical University of Kosice (Slovakia),
  • The Polytechnic Institute of Santarém (Portugal),
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Czechy)
  • UNAK University of Akureyri (Islandia).

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych wśród studentów uczelni wyższych, nauczycieli akademickich i pracowników administracji uczelni oraz stworzenie sieci współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie Biura Doskonałości Naukowej