mgr Adam Krawiec w dniu 1 czerwca 2021 roku został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na Członka Rady Nadzorczej Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

mgr Adam Krawiec jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Wydziale Rachunkowości.


Przebieg pracy zawodowej:

Agencja Detektywistyczna RENOMA S -p. z o.o.:

Asystent księgowego - październik 2008 - marzec 2009

Młodszy Księgowy - grudzień 2010 - wrzesień 2012

KPMG Sp. z o.o. sp. k.:

Praktykant w dziale audytu - listopad 2011 - marzec 2012

Asystent w dziale audytu - wrzesień 2012 - maj 2013

MOJ S.A.:

Zastępca Głównego Księgowego - sierpień 2013 - sierpień 2015

Dyrektor Ekonomiczny - wrzesień 2015 - maj 2016

MW RAFIN Sp. z o.o. sp. k.:

Aplikant Biegłego Rewidenta - wrzesień 2014 - luty 2017

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Zastępca Dyrektora Finansowego - czerwiec 2016 - grudzień 2017

Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. z o.o. (dziś Got2Grow Tecchnologies Sp. z o.o.):

Wiceprezes Zarządu - styczeń 2018 - wrzesień 2018

Prezes Zarządu - październik 2018 - marzec 2021

RUCH Chorzów S.A.:

Dyrektor ds. finansowych, Prokurent - czerwiec 2017 - do nadal

KRC Adam Krawiec:

Jednoosobowa działalność gospodarcza - sierpień 2017 - do nadal

Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu - październik 2020 - do nadal

Idea98 Sp. z o.o.:

Wiceprezes Zarządu - październik 2020 - do nadal

Term Generation Sp. z o.o.:

Wiceprezes Zarządu - październik 2020 - do nadal

Poza działalnością prowadzoną w ramach Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. prowadzi następującą działalność:

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.

Członek Rady Nadzorczej - grudzień 2020 - do nadal

Pan Adam Krawiec posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Źródło: biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-wybor-czlonkow-rady-nadzorczej-na-nowa-kadencje,nId,5270555