mgr Adam Polonek został powołany w dniu 14 maja 2020 roku do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki BIOTON S.A. na kolejną 3-letnią kadencję

mgr Adam Polonek jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.


mgr Adam Polonek posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz rynku kapitałowego. Od 2006 r. jest pracownikiem firmy BIOTON, gdzie zajmował stanowisko zastępcy dyrektora finansowego, a następnie dyrektora finansowego. Realizuje również funkcję nadzoru właścicielskiego w spółkach zależnych firmy BIOTON. W latach 2000 – 2006 zatrudniony był w CAIB Financial Advisers (obecnie UniCredit CAIB Poland) na stanowiskach od analityka do zastępcy dyrektora. Był uczestnikiem szeregu szkoleń w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości, wycen przedsiębiorstw, a także prowadzenia projektów. 

Źródło:  https://www.money.pl/gielda/komunikaty/6510514353526913.html