mgr Andrzej Oślizło z dniem 4 grudnia 2020 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu DEVELIA S.A. ("Emitent”)

mgr Andrzej Oślizło jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Ekonomia).


mgr Andrzej Oślizło od ponad dwudziestu lat zarządza przedsięwzięciami biznesowymi w Polsce i na rynkach zagranicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem, inwestycjach, fuzjach i przejęciach, a także strategiach w szczególności ekspansji zagranicznej. W swojej karierze z sukcesem pełnił funkcję prezesa i członka zarządu spółek z branż: ICT, TSL, lotniczej, finansów i bankowości (m.in. Schenker Sp. z o.o., LOT S.A., Aviva S.A., Expander Advisors Sp. z o.o., Burietta Sp. z o.o.- Grupa Inelo). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z funduszami Private Equity m.in. Trinity Management i Innova Capital, z ramienia których pełnił funkcje nadzorcze i zarządcze w organach spółek portfelowych, a także odpowiadał za wzrost ich wartości i wyjścia kapitałowe.  Zasiadał w radach nadzorczych: Burietta Sp. z o.o. (Grupa Inelo), Spółdzielczy System Ochrony SGB, Intrum Sp. z o.o., Gold Finance Sp. z o.o., BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A, Expander Advisors Sp. z o.o., Casinos Poland Sp. z o.o. 

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/DEVELIA-Powolanie-Prezesa-Zarzadu-8014600.html