mgr Barbara Konrad-Dziwisz została powołana na Prezesa Zarządu Regnon Spółka Akcyjna

Barbara Konrad-Dziwisz – Prezes Zarządu Regnon Spółka Akcyjna Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 23 listopada 2018 r. na okres nowej kadencji została powołana Pani Barbara Konrad-Dziwisz, której powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Regnon Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka].


Pani Barbara Konrad-Dziwisz jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wydział Przemysłu, kierunek Organizacja i Zarządzanie (1984-1989). Pani Barbara Konrad-Dziwisz posiada następujące doświadczenie zawodowe: 1990-1992 Bank Śląski S.A. w Katowicach - Referent, Księgowa; 1992–1994 DEG Bank Secesyjny S.A. w Katowicach - Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych, Specjalista Bankowy Kierujący Zespołem; 1994–2000 Gliwicki Bank Handlowy S.A. w Gliwicach - Zastępca Dyrektora Oddziału w Bytomiu, Zastępca Dyrektora Oddziału w Katowicach, Dyrektor Oddziału w Katowicach; 2000-2003 Centrozap S.A. w Katowicach - Dyrektor Ekonomiczny; 2003–2004 Trust Trading Sp. z o.o. - Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, Pełnomocnik ds. ISO; 2004–2013 Ideon S.A. - Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu; 2013-2017 Regnon S.A. - Członek Zarządu; 2013-do nadal Konsilo Sp. z o.o. - Prezes Zarządu. Pani Barbara Konrad-Dziwisz prowadziła działalność naukowo-dydaktyczną w WSB w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, w zakresie działalności depozytowej banku oraz prawnych regulacji księgowości.