mgr Czesław Żabiński został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Huty Łabędy

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej 5 listopada 2018 r. na stanowisko prezesa zarządu Huty Łabędy w Gliwicach został powołany Czesław Żabiński.


Czesław Żabiński ukończył Wydział Handlu, Transportu i Usług w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a później Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania na Wydziale Przemysłu w tej samej uczelni. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak kopalnia Polska, Mostostal Będzin, Huta Zygmunt i Walcownia Blach Batory.  Po zakupie Walcowni Blach Batory w Chorzowie od syndyka masy upadłości przez grupę kapitałową Węglokoks, w czerwcu 2017 roku – został powołany na stanowisko prezesa zarządu - dyrektora naczelnego. Rozpoczął wdrażanie procesu restrukturyzacji Walcowni. Pod jego zarządem spółka po 1,5-rocznym przestoju wznowiła produkcję blach.

Czytaj więcej...

Źródło: https://gornictwo.wnp.pl/nowi-prezesi-huty-labedy-i-walcowni-blach-batory,333977_1_0_0.html