mgr Dariusz Hereda został powołany na Członka Rady Nadzorczej AWBUD

Rada nadzorcza AWBUD postanowiła powołać w skład swojego zarządu mgr Dariusza Heredę na okres trzyletniej kadencji.


mgr Dariusz Hereda jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, biegłym rewidentem i członkiem stowarzyszenia Association of Chartered Certified Accountants. Jego ostatnim miejscem pracy była spółka Transsystem, w której w latach 2017 – 2018 był dyrektorem finansowym.

Źródło: www.wnp.pl/wiadomosci/zmiany-w-zarzadzie-awbudu,339530_1_0_0.html