mgr Dominik Barszcz w dniu 9 marca 2021 roku został powołany przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu Cognor Holding SA z siedzibą w Poraju

mgr Dominik Barszcz jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach specjalność - rachunkowość (2000r.). W 2002 roku ukończył Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalność: strategie podatkowe


Pan Dominik Barszcz posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach specjalność - rachunkowość (2000r.).

W 2002 roku ukończył Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalność: strategie podatkowe oraz uzyskał certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów.

Doświadczenie zawodowe:

2000 r. do 2003 r. - Specjalista ds. Bankowości w ZŁOMREX S.A.

2003 r. do 2008 r. - Z-ca Głównego Księgowego w ZŁOMREX S.A.

2008 r. do 2011 r. - Główny Księgowy oraz Dyrektor Informatyki w ZŁOMREX S.A.

2011 do nadal - Główny Księgowy oraz Dyrektor Informatyki w COGNOR HOLDING S.A. i od 2014 roku jako członek zarządu;

od 2016 r. Członek Zarządu Cognor S.A.

Źródło: https://www.mdm.pl/ui-pub/site/content?contentId=1097065