mgr Jacek Obrocki z dniem 23 kwietnia 2021 roku został powołany na Wiceprezesa Zarządu na kolejną wspólną, pięcioletnią kadencję Zarządu PragmaGO S.A

mgr Jacek Obrocki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Ekonomia, specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne.


mgr Jacek Obrocki od 1997 r. do końca sierpnia 2011 r. był zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A. kolejno na stanowiskach: analityk giełdowy (1997 – 1999), Zastępca Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji (1999 – 2000), Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji (2002 – 2005), Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej (2005 – 2011).

Ponadto sprawował funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: Future Screen sp. z o.o., SATUS Venture sp. z o.o., GC Investment S.A. Fabryka Części Rowerowych "Romet-Wałcz” sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS Budostal – 3 sp. z o.o., Invico S.A., LeaseLink Sp. z o.o. Od października 2016 r. do maja 2019 r. był członkiem Zarządu w spółce Pragma Inkaso S.A., od 2012 r. do 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Meridum sp. z o.o. natomiast od lutego 2011 r. do 08 sierpnia 2016 r. był członkiem Rady Nadzorczej w spółce PragmaGO S.A.

Obecnie sprawuje następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych:

• Olson sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu od 2015 r.,

• PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Wiceprezes Zarządu od 2019r.,

• Brutto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej od 2020 r.

Źródło: biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-powolanie-zarzadu-na-kolejna-kadencje,nId,5188377