mgr Joanna Dyja od dnia 26 kwietnia 2021 roku dołączyła do Zarządu RESBUD SE i będzie odpowiedzialna za działalność finansowo-organizacyjną.

mgr Joanna Dyja jest Absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (wydział przemysłu).


mgr Joanna Dyja jest związana zawodowo z sektorem bankowym i finansowym od 1992 roku.

W latach 2009-2019 była Prezesem Zarządu Amathus TFI S.A., prywatnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza aktywami o łącznej wartości kilkuset milionów PLN. W latach 2015-2018, współwłaściciel spółki Ventus sp. z o.o., zajmującej się pozyskiwaniem dotacji unijnych na przedsięwzięcia energooszczędne, proekologiczne lub innowacyjne. Wcześniej pracowała m.in. w: Xelion Doradcy Finansowi (2006-2009, jako Team Leader), Deutsche Bank PBC (2003-2006, jako Manager w Departamencie Zarządzania Sprzedażą), Deutsche Bank 24 (2001-2003, jako Dyrektor Regionalny oraz Dyrektor Oddziału) i Banku Współpracy Regionalnej S.A. Kraków (1992-2001, m.in. jako Dyrektor Oddziału).

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/zmiany-w-skladzie-zarzadu-resbud-se