mgr Krzysztof Brejdak w dniu 31 marca 2021 roku został powołany przez Akcjonariusza Książek Holding Sp. z o.o . na członka Rady Nadzorczej Spółki

Pan Krzysztof Brejdak jest magistrem ekonomii naszym Absolwentem. Ukończył studia magisterskie o specjalności ekonomika przemysłu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).


mgr Krzysztof Brejdak w latach 1996-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BPH SA w Krakowie. Od roku 1999 do 2006 był Wiceprezesem Zarządu ING Bank Śląski SA. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Alior Banku w Katowicach. W latach 2010-2011 współpracował z Deloitte Polska. W latach 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA w Katowicach. W latach 1991 — 2014 zasiadał w organach nadzorczych kilkunastu spółek w sektorze bankowym, energetycznym, zbrojeniowym, rynku nieruchomości oraz usług leasingowych. Członek Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. Aktualnie od stycznia 2019 roku jest Zastępcą Powiernika przy ING Banku Hipotecznym S.A. 

 

Źródło: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-powolanie-osob-nadzorujacych-w-british-automotive-holding-s-,nId,5141076