mgr Michał Żydek został powołany z dniem 1 lutego 2020 roku na stanowisko Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

mgr Michał Żydek jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach studia dzienne specjalizacji z zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu zagranicznego. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach z zakresu controllingu finansowego oraz wyceny przedsiębiorstw.


mgr Michał Żydek Posiada doświadczenie zdobyte zarówno w pracy w firmach produkcyjnych i handlowych na stanowiskach menadżerskich, m.in. przy prowadzeniu projektów związanych z restrukturyzacją i optymalizacją procesów produkcyjno-handlowych, przy tworzeniu planów sprzedaży, czy przy rozliczaniu kontraktów inwestycyjnych.  W latach 2016-2020 kierował Działem Projektów Reorganizacyjnych GK w WĘGLOKOKS S.A., który zajmował się opracowywaniem biznesplanów, analiz rynkowych i konkurencji dla planowanych akwizycji, reorganizacji, integracji podmiotów. Praktykę zdobywał również jako członek rad nadzorczych w tym pełniąc funkcję przewodniczącego.

Źródło: weglokoks.com.pl/index.php/pl/dlamediow/aktualnosci/809-michal-zydek-prezesem-weglokoks-energia-zcp-sp-z-o-o