mgr Przemysław Palonka został powołany na Członka Zarządu CTL Logistics

mgr Przemysław Palonka jest absolwentem studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Zarządzania.


Rada Nadzorcza CTL Logistics w dniu 4 kwietnia 2019 roku przyjęła rezygnację z funkcji członka zarządu Grzegorza Kusia, jednocześnie powołując na to stanowisko Przemysława Palonkę.

Powołany na stanowisko Członka Zarządu Pan Przemysław Palonka jest związany z Grupą CTL od 2018 roku. Będzie odpowiedzialny między innymi za opracowanie strategii rozwoju Grupy oraz kształtowanie polityki sprzedaży, pełnego portfolio produktowego Spółki oraz budowanie i zarządzanie relacjami z Klientami. Jednocześnie Przemysław Palonka kontynuuje pracę na rzecz Spółki CTL Północ gdzie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu.

Przed dołączeniem do Grupy CTL pracował w PKO Banku Polskim, ICT , Grupie Kapitałowej Fasing skąd wyniósł bogate doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z finansami, handlem, a także zarządzania projektami.

Źródło: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zmiany-w-skladzie-zarzadu-ctl-logistics-przemyslaw-palonka-nowym-czlonkiem-zarzadu-91381.html