mgr Sławomir Karaszewski - został prezesem spółki iAlbatros Group

Pan Sławomir Karaszewski jest absolwentem Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach.


Od 2017 r. jest prezesem spółki NCF, a od 2016 Bioerg. Był prezesem spółki EFH (2014-2015), wiceprezesem firmy B.A.C.D. S.A. w upadłości układowej (2014-2015) i prezesem Budopolu Wrocław (2013). W przeszłości pracował jako m.in. członek zarządu w spółkach Zamek Giżycki, Nowy Dom Śląsk, prezes firmy EMPEBEPE Holding, wiceprezes spółki PREF-BUD, dyrektor naczelny w Mysłowickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjnego i zastępca kierownika Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych Kopalni Węgla Kamiennego Kleofas w Katowickim Gwarectwie Węglowym.

Czytaj więcej...

Źródło: http://manager.inwestycje.pl/nominacja/4756