mgr Sławomir Obidziński w czerwcu 2019 roku został prezesem skupiającej trzy kopalnie węgla spółki Tauron Wydobycie z grupy energetycznej Tauron.

mgr Sławomir Obidziński jest Absolwentem m.in. studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.


W 2012 r. uzyskał dyplom uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2014 r. ukończył studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (dwa lata wcześniej studia podyplomowe Executive Master of Business Administration).

W latach 1988-1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w kopalni Czeczott w Woli, a w latach 1992-2007 był zatrudniony w SGS Polska (oddział szwajcarskiego holdingu SGS), pełniąc kolejno funkcje kierownika biura, dyrektora regionalnego oraz dyrektora branży mineralnej.

W latach 2007-2014 był prezesem w jednej z obecnych spółek zależnych firmy Węglokoks Energia - Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej w Brzeszczach. Od lutego 2014 r. był wiceprezesem ds. produkcji we Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym, które później zmieniło nazwę na Węglokoks Energia - w maju 2015 r. Obidziński został prezesem tej spółki, a rok później stanął na czele zarządu Węglokoksu. W tegorocznym konkursie na zarząd tej katowickiej firmy w kolejnej kadencji nie startował.

Źródło: stooq.pl/n/