Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości - warsztaty

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej zaprasza na kolejny wykład i warsztat z cyklu Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości pt. "Jak korporacje wchłaniają mniejszych graczy? Rozliczenia w rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej". Wykład oraz warsztat odbędą się dnia 10 kwietnia br., w godz. 15:30 - 18:50, w sali 5.15 CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Patronat nad wykładem i warsztatem sprawuje BDO, a spotkanie poprowadzi Pan Marcin Krupa, biegły rewident z BDO.

BDO jest międzynarodową firmą audytorsko-konsultingową działającą na rynku polskim od 25 lat i tworzącą globalną sieć firm audytorskich w 154 krajach. Łączy pięć kluczowych linii biznesowych: Audyt i Doradztwo Rachunkowe, Doradztwo Podatkowe, Usługi Księgowe i Doradztwo IT, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze oraz Szkolenia, które zlokalizowane są w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. BDO jest w czołówce rankingów i otrzymuje prestiżowe wyróżnienia. W marcu 2016 roku przyznano spółce kilka wyróżnień, w tym tytuł Najlepszej Firmy Doradczej w 2015 roku zatrudniającej od 3 do 9 doradców podatkowych w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. W kwietniu tego samego roku BDO znalazło się w pierwszej czwórce najlepszych firm audytorskich w Polsce według rankingu dzienników Rzeczpospolita i Parkiet. Natomiast w listopadzie 2016, po raz  drugi z rzędu, BDO zostało nagrodzone za usługi płacowe. Tę zaszczytną nagrodę odebrał Zespół Outsourcingu BDO Global. Niedawno do międzynarodowej sieci BDO przystąpiła Kancelaria prawna Łatała i Wspólnicy, która stała się jednostką stowarzyszoną.

Realizujący spotkanie Pan Krupa ma wieloletnią praktykę w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSSF, a także przepisami krajowymi. Od kilku lat nadzoruje całość prac związanych z funkcjonowaniem i realizacją projektów z zakresu audytu finansowego. Specjalizuje się w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, w szczególności w przekształcaniu sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF, sporządzaniu Due Diligence oraz w konsolidacji sprawozdań finansowych. Jest autorem licznych artykułów i opracowań, m.in. publikacji pt. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Zastosowanie MSSF po raz pierwszy.

Liczba uczestników w spotkaniu jest ograniczona. Zaproszenie kierujemy do wszystkich Zainteresowanych, w szczególności do studentów Wydziału Finansów i Ubezpieczeń ze specjalności: rachunkowość, rachunkowość i podatki, rewizja finansowa. Prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa najpóźniej do dnia 30 marca 2017 r. pod adres: j.wartini_twardowska@ue.katowice.pl

Po warsztacie będą wręczane certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu, a Pani Sylwia Legucka-Kosydar przedstawi propozycję staży w BDO.

Zapraszamy serdecznie!