Nagroda dla pracy magisterskiej absolwenta UE Katowice

Miło nam poinformować, iż mgr inż. Patryk Morawiec został laureatem nagrody II stopnia w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Informatyki Ekonomicznej w kategorii prac magisterskich, wśród prac obronionych w 2020 roku.

Organizatorem konkursu jest Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

Praca pt. "Budowa metodyki wdrożeń systemów ERP z wykorzystaniem blockchain i technologii chmurowych" została napisana w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. Anny Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE.

Serdecznie gratulujemy!