Nagroda LOGOS OLIMPIJSKI

Polska Akademia Olimpijska zaprasza do ubiegania się o nagrodę LOGOS OLIMPIJSKI autorów publikacji z obszaru nauk humanistycznych oraz autorów innych opracowań na temat olimpizmu i edukacji olimpijskiej.

Polska Akademia Olimpijska działa w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego od 1984 r. i skupia wybitnych naukowców, których zainteresowania badawcze związane są z problematyką igrzysk olimpijskich, ruchu olimpijskiego oraz olimpizmu i edukacji olimpijskiej.

Akademia ogłasza po raz kolejny konkurs na najlepsze prace habilitacyjne, rozprawy doktorskie i prace magisterskie, a także po raz pierwszy w historii przyzna nagrodę LOGOS OLIMPIJSKI w 2022 roku dla publikacji książkowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i innych, które podejmują zagadnienia olimpizmu. 

Więcej informacji na stronie: olimpijski.pl/nagroda-logos-olimpijski-2022