Podinspektor mgr Jarosław Klich objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu

Podinspektor Jarosław Klich objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku w auli olkuskiej komendy.


Podinspektor Jarosław Klich jest m.in. absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Przez kilka lat pracował w zespole patrolowo-interwencyjnym i dochodzeniowym w komisariacie w Kluczach. Od 1 maja 2005 roku był Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Bukownie, a od 2007 roku Komendantem Komisariatu w Kluczach. Od 16 maja 2010 roku nadzorował pion kryminalny olkuskiej Policji. Od kilku tygodni pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji, gdy jego poprzednik mł. insp. Piotr Morajko awansował na zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Źródło: przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/aktualnosci/20120-nowy-komendant-na-czele-olkuskiej-policji