"PonadTO" - zin studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Ukazał się kolejny numer e-zinu "PonadTO", który jest efektem pasji, twórczych zainteresowań i poszukiwań studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Pismo jest samodzielnie przygotowane przez studentów, którzy są odpowiedzialni zarówno za teksty i opracowanie graficzne, jak i redakcję oraz skład. W aktualnym numerze zinu znajdują się fotografie, szkice, obrazy, felietony, wiersze, opowiadania i recenzje.

"PonadTO" stworzył zespół w składzie: Jan Czechowski, Olga Dutkiewicz, Michał Harazin, Paulina Gałbas, Oliwia Grysko, Filip Grzesik, Marta Kołuda, Joanna Krupa, Dawid Laskowski, Anna Nikodemowicz, Klaudia Nowak, Karolina Potok, Barbara Wachowicz, Joanna Ważny, Zuzanna Zdebel. Redaktorem wydania jest Oliwia Grysko, absolwentka I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Zin to jedna z form aktywności koła naukowego "Cymelium", które działa przy Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji.

Zapraszamy do lektury oraz współpracy.

Kontakt do opiekuna koła naukowego "Cymelium"katarzyna.zdanowicz-cyganiak@ue.katowice.pl

Zin nr 2/2021 do pobrania na stronie