Porozmawiajmy o sprawozdawczości finansowej spółki notowanej na GPW

Okazję do rozmowy o sprawozdawczości mieli studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia w rybnickiej Filii UE w Katowicach. 17 stycznia wykład pt. "Organizacja księgowości oraz procesu sprawozdawczego spółki giełdowej na przykładzie JSW S.A.", wygłosił absolwent naszej Uczelni, biegły rewident oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny - Radosław Cichy, pełniący obecnie funkcję Dyrektora Biura i Głównego Księgowy JSW S.A.

Spotkanie było doskonałym podsumowaniem cyklu wykładów prowadzonych w ramach programu studiów. W imieniu studentów chcę podziękować naszemu Strategicznemu Partnerowi za kolejną inicjatywę wzbogacającą proces dydaktyczny.  

Choć to niezwykle złożona tematyka, to dzięki odpowiedniej i sprawnej prezentacji przedstawiane w trakcie wykładu zagadnienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem studentów – podkreśla dr Katarzyna Olejko – bezpośrednio po spotkaniu studenci dzielili się ze mną swoimi spostrzeżeniami. Wskazywali, że przedstawione przez wykładowcę – praktyka zagadnienia związane z organizacją procesu sprawozdawczego, w tym ze sprawozdawczością skonsolidowaną, pozwoliły im spojrzeć na rachunkowość spółki z perspektywy pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie rzetelnego sprawozdania. Co ciekawe, jako szczególnie interesujące wskazywali trudne zagadnienia związane z konsolidacją.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach intensywnie rozwijającej się współpracy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z naszym Uniwersytetem Ekonomicznym