Program Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej - zapisy

Do 31 marca br. w Biurze Dydaktyki można składać wnioski o Indywidualną Ścieżkę Edukacyjną. Jest ona skierowana do studentów, którzy chcą rozwijać się naukowo w ramach indywidualnego programu oraz planu studiów ustalanego przez mentora.

Program Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej daje możliwość studentom poszerzania zdobywanej wiedzy i umiejętności podczas udziału w spotkaniach z mentorem, realizacji projektów, tworzeniu tekstów naukowych oraz prowadzenia dyskusji, czy debat. 

Do 31 marca br. w Biurze Dydaktyki (pokój 16 L) można składać wnioski o ISE. 

Na stronie Biura Dydaktyki znajdują się wszystkie informacje odnoście zarządzeń, regulaminu, kontraktu oraz proponowanej listy nauczycieli akademickich pełniących funkcję mentora. 

Zapraszamy do udziału.