Program Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej

Zapraszamy do udziału w Programie Indywidualnych Ścieżek Edukacyjnych (ISE) - to innowacyjna inicjatywa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dla najbardziej ambitnych studentów.


Obrazek przedstawia logo inicjatywy Dialog składające się z czarnego napisu i czerwonych półokręgów.
Źródło: gov.pl

 

Program jest realizowany w ramach projektu "Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego" finansowanego ze środków programu Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Student zakwalifikowany do ISE realizuje indywidualny program i plan studiów w cyklu semestralnym. Dodatkowo odbywa cykl spotkań z mentorem, w trakcie których przygotowując eseje oraz realizując interesujące projekty, rozwija swoje umiejętności w zakresie standardów tworzenia tekstów naukowych, prezentacji wiedzy i prowadzenia dyskusji oraz debat naukowych.

Zadaniem mentora jest ustalanie indywidualnego programu i planu studiów podlegających mu studentów ISE oraz udzielenie pomocy w osiąganiu wyższego poziomu kompetencji oraz poszukiwaniu drogi indywidualnego rozwoju naukowego, jak również zawodowego każdego studenta ISE.

Termin składania wniosków o Indywidualną Ścieżkę Edukacyjną (ISE) został przesunięty do 30 kwietnia 2021 r. 

Więcej informacji na stronie.