Przejdź do menu Przejdź do treści

Program stypendialny NCN dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór na specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce.

Celem programu stypendialnego NCN jest:

  • finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską 
  • lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych.

Kto może wziąć udział w programie?

Student bądź naukowiec spełniający następujące wymagania:

  • nie posiada stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) na dzień zakończenia naboru wniosków oraz
  • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę;

a także:

  • był/jest studentem/doktorantem ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022, albo
  • był/jest zatrudniony w jednostce naukowej w Ukrainie.

Program stypendialny CNC finansowany jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w programie Badania podstawowe, którego operatorem w III edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 jest Narodowe Centrum Nauki.

Wnioski można składać do 26 sierpnia br. według procedury.

Więcej informacji oraz pełny regulamin znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy