Program stypendialny NCN dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór na specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce.

Celem programu stypendialnego NCN jest:

  • finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską 
  • lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych.

Kto może wziąć udział w programie?

Student bądź naukowiec spełniający następujące wymagania:

  • nie posiada stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) na dzień zakończenia naboru wniosków oraz
  • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę;

a także:

  • był/jest studentem/doktorantem ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022, albo
  • był/jest zatrudniony w jednostce naukowej w Ukrainie.

Program stypendialny CNC finansowany jest ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w programie Badania podstawowe, którego operatorem w III edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 jest Narodowe Centrum Nauki.

Wnioski można składać do 26 sierpnia br. według procedury.

Więcej informacji oraz pełny regulamin znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.