Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty unijne dla niepracujących osób do 30. roku życia

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekty skierowane są do młodych osób nieznajdujących zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekty oferują m.in.:

  • poradnictwo zawodowe prowadzące do opracowania indywidualnych planów działań aktywizacyjnych;
  • szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb;
  • staże w zawodzie zgodnym z tematem szkolenia.

Warunkami udziału w projektach są:

  • wiek do 30. roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin);
  • brak zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (umowa cywilna) i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • nie kształcenie się w trybie stacjonarnym;
  • nie szkolenie się (w ciągu ostatnich 4 tygodni przed dniem przystąpienia do projektu) ze środków publicznych (np. po skierowaniu z powiatowego urzędu pracy).

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Punktem Kontaktowym EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – tel. 32 757 33 11, e-mail: efs@wup-katowice.pl.

Po szczegóły zapraszamy również na stronę internetową programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Lista projektów dostępna jest w pliku PDF poniżej.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy