Rekrutacja wolontariuszy do współpracy przy Światowym Forum Miejskim (WUF11)

W dniach 26-30 czerwca odbędzie się 11. Sesja Światowego Forum Miejskiego (WUF11) pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości". Organizatorem tej prestiżowej konferencji poświęconej urbanizacji i polityce miejskiej jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN Habitat) powołany przez ONZ. Organizacja tak dużego wydarzenia wymaga zaangażowania wolontariuszy z tego względu Miasto Katowice zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą przy Światowym Forum Miejskim do wzięcia udziału w rekrutacji. Termin mija 8 maja br.

Interesują Cię zagadnienia dotyczące problemów współczesnych miast i ich rozwoju na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i środowiskowej? Chcesz stać się częścią międzynarodowej społeczności działającej na rzecz zrównoważonej przyszłości miast i osiedli? Dołącz do grona wolontariuszy światowego forum miejskiego, które już w czerwcu odbędzie się w Katowicach – dynamicznie rozwijającej się stolicy ponad dwumilionowej metropolii.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez UN-Habitat (agenda ONZ zajmująca się kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich) w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast.

11. sesja Światowego Forum Miejskiego (WUF11) odbędzie się w Katowicach w dniach od 26 do 30 czerwca 2022 roku. W WUF11 wezmą udział reprezentanci rządów i dyplomacji, przedstawiciele instytucji miejskich, finansowych i organizacji pozarządowych, by wspólnie rozmawiać o zrównoważonym rozwoju miast. Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie: www.wuf11.katowice.eu oraz https://www.gov.pl/web/wuf11

Organizacja tak dużego wydarzenia to olbrzymie logistyczne wyzwanie, wymagające współpracy wielu osób i podmiotów z całego kraju, a także wsparcia ochotników. Dzięki pracy wolontariuszy uczestnicy spotkania będą mogli swobodnie poruszać się po mieście i korzystać z przygotowanych dla nich atrakcji. 

Nabór na wolontariuszy WUF11

Osoby zainteresowane udziałem w wolontariacie  podczas WUF11 powinny wypełnić  formularz  rekrutacyjny, który jest dostępny pod adresem: https://bit.ly/FormWUF, a następnie wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej.

Termin i miejsce spotkania zostaną ustalone indywidualnie. Planowany termin rozstrzygnięcia rekrutacji to 15 maja br. Wolontariusze zakwalifikowani do udziału w projekcie wezmą udział w obowiązkowych szkoleniach, które odbędą się w czerwcu, na terenie miasta Katowice.

W razie dodatkowych pytań dotyczących wolontariatu lub procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z FAQ lub o kontakt mailowy: WUF11.volunteering@katowice.eu